Kancelaria świadczy w pełnym zakresie pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych, w tym także w sprawach:

  • rodzinnych i
  • administracyjnych.

Od 1 lipca 2015 roku kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach karnych, zapewniając wnikliwą ocenę zgłaszanych problemów i jasną prezentację prawnych możliwości rozwiązania spornych kwestii.