RODO – polska ustawa już jest

Z dniem dzisiejszym tj. 25 maja 2018 roku obowiązują oprócz RODO przepisy polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku . Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 24 maja 2018 roku o godzinie 16:45. Zgodnie z art. 176 ustawa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Ustawa dostępna pod adresem.

Polityka prywatności

Informacja o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radcy prawnego Elżbiety Kosterskiej W Sosnowcu   W celu realizacji obowiązków określonych w art.. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzen

Sprawy karne

Od 1 lipca 2015 roku kancelaria podejmuje się prowadzenia obrony w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Zakres pomocy prawnej w tym zakresie obejmuje wszystkie etapy procesu karnego. Występujemy w imieniu podejrzanego, oskarżonego, jak i skazanego w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu wykonawczym.