Zasady współpracy ustalamy z naszymi klientami w sposób jasny i w pełni zrozumiały. W zależności od potrzeb oferujemy kompleksową obsługę prawną lub doraźną pomoc prawną, których podstawą jest umowa wykonania konkretnego zlecenia.

Warunki współpracy i zasady wynagradzania uzależnione są od wymagań klientów oraz charakteru świadczonej obsługi prawnej, w tymzwłaszcza stopnia skomplikowania poszczególnych spraw i niezbędnego nakładu pracy. Współpraca między kancelarią a klientami opiera się napostanowieniach umowy o stałą obsługę prawną lub umowy zlecenia, zawieranej na potrzeby poszczególnej sprawy. Umowa o stałą obsługę prawną daje naszym klientom najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Wysokość rozliczeń z klientami indywidualnymi obliczanajest na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego.

Klienci naszej kancelarii mogą w każdej sprawie liczyć na profesjonalizm, indywidualne podejście oraz pełną dyskrecję przy realizacji wszystkich zleceń.