1. Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Na stronach Sądu znajdziecie Państwo przydatne informacje o poszczególnych wydziałach, właściwości Sądu oraz numerach rachunków bankowych.

  1. Sąd Okręgowy w Katowicach

Na stronach Sądu znajdziecie Państwo przydatne informacje o poszczególnych wydziałach, właściwości Sądu oraz numerach rachunków bankowych. Część spraw jest rozpoznawana w I instancji przez ten Sąd.

  1. Przeglądarka ksiąg wieczystych

Znając numer księgi wieczystej na tych stronach można sprawdzić treść wszystkich działów danej księgi wieczystej.