Aby uzyskać usługę prawną za pośrednictwem Internetu należy wypełnić poniższy formularz, podać stan faktyczny i prawny sprawy oraz dokładną treść zlecenia usługi, a także załączyć skany posiadanych dokumentów. W ciągu 24 godzin zostanie wysłana na adres emaliowy klientów informacja z wyceną usługi wraz z przewidywanym terminem jej realizacji. Wycena usługi jest bezpłatna. Po akceptacji wyceny, należy dokonać wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer konta bankowego. Realizacja usługi rozpocznie się zaraz po zaksięgowaniu wymaganej płatności.

 

Realizując obsługę prawną on-line zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia mające służyć zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Uzyskane przez kancelarię dane objęte są tajemnicą radcowską i nie mogą zostać ujawnione.

 

Porada prawna online obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • sporządzanie umów oraz wszelkiego rodzaju pism,
  • przygotowywanie formularzy do urzędów (m. in. KRS-u, GUS-u, ZUS-u, urzędów skarbowych),
  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, spółek, stowarzyszeń, fundacji, itd.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz skany niezbędnych dokumentów

usuń

usuń

usuń

usuń

usuń

Dodaj plik